Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi - Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

Marka: AGILENT Model: VNMRS 500 MHz

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR), sentetik ve doğal organik moleküllerin, polimerlerin, proteinlerin yapısal analizleri ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi veren bir spektroskopik yöntemdir. NMR örneklerin 3 boyutlu uzaydaki kimyasal yapısı, molekülün dinamikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu amaçla bölümümüzde bir adet Agilent 500 MHz (11,74 Tesla) NMR cihazı bulunmaktadır.

NMR spektroskopisi en başta sentetik kimya olmak üzere, fizik, gıda mühendisliği, kimya mühendisliği, eczacılık, nanoteknoloji, malzeme bilimi, biyolojik bilimler gibi birçok disiplinde vazgeçilmez bir araç olarak kullanılmaktadır.
Merkezimizde bulunan NMR cihazı ile Dötero-klorofrom, Dötero-su gibi çözücülerde çözünen maddelerin çözelti halinde 1D Proton, Karbon NMR ölçümleri ve 2D COSY, HSQC, HMBC, NOESY gibi NMR ölçümleri yapılabilmektedir.

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur