Tek Kristal X-Işınları Difraktometresi - Single-Crystal X-ray Diffraction (SC-XRD)

Marka: BRUKER Model: D8 Venture

Tek kristal X-ışını kırınımı, inorganik, organik ve organometalik moleküllerin birim hücre boyutları, bağ uzunlukları, bağ açıları, kısaca molekülün ayrıntılı 3-boyutlu görüntüsünü veren tahribatsız bir analitik tekniktir. Ölçüm için verilecek numunenin saf ve kristallendirilmiş olması gerekmektedir. Çoğu zaman X-ışını toz difraktometresiyle karıştırılmaktadır ancak toz difraktometresinin aksine numunelerin tek kristallerden oluşması gerekmektedir. Merkezimizde bulunan tek kristal X-ışını cihazıyla oda sıcaklığında katı halde bulunp kristallenebilen her türlü küçük kimyasal yapıların analizi yapılabilmektedir. Ölçüm sıcaklığı 100 Kelvin ile oda sıcaklığı arasında istenen sıcaklıkta yapılabilir. Ölçüm süresi kristalin kalitesi, birim hücrenin simetrisi ve benzeri birçok etkene bağlı olup ortalama 5-6 saat sürmektedir. Protein veya benzeri polimerik yapıların analizi cihazın konfigürasyonundan dolayı mümkün değildir.

  • Analiz Türü: Tek Kristal X-Işını Çözümlemesi
  • Oda sıcaklığı altında alınacak ölçümler için ücretler 1.5 ile çarpılır.

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur