Optik Emisyon Spektrometresi - Optical Emission Spectrometry (OES)

Marka: GNR METAL LAB PLUS Model:

Optik emisyon spektrometresi (OES) özellikle metallerin niteliksel ve niceliksel karakterizasyonunda kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, her elementin alevde ısıtıldığında belirli frekanslarda karakteristik spektral çizgiler yayması prensibine dayanmaktadır. OES’lerde uyarma iki elektrot (metal ya da grafit elektrotlar) arasında gerçekleştirilen akım darbesi (spark) veya elektrik boşalımı (ark) ile sağlanır. Bu şekilde elde edilen spektral çizgilerin büyük kısmı mor ötesi (UV) aralığında bulunmaktadır. Bu çizgilerin birbirlerinden ayırt edilebilmesi için ızgara reflektör kullanılır ve çizgilerin şiddetleri CCD (charge coupled device) sensörler kullanılarak ölçülür. Bu sayede numune içerisinde bulunan elementler ve bu elementlerin yüzde miktarları tespit edilir. Cihazda Fe esaslı alaşımlar, Al esaslı alaşımlar, Cu esaslı alaşımlar, nikel esaslı superlaşımlar, kurşun esaslı alaşımların analizleri yapılabilmektedir.

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur