Sıvı Kromatografisi – Tandem Kütle Spektrometresi - Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

Marka: THERMO Model: TSQ Quantum Access

Sıvı Kromatografisi – Tandem Kütle Spektrometresi, ilaç, çevre, gıda güvenliği, klinik ve adli tıp araştırmaları başta olmak üzere uçucu olmayan organiklerin kalitatif ve/veya kantitatif tayinlerini gerektiren birçok uygulama alanında kullanılabilmektedir. Bu sistem sıvı kromatografinin fizikokimyasal ayırma özelliği ile analitlerin kromatografik olarak ayrılmasına olanak verirken, diğer yandan kütle/yük oranındaki düşük bir hata ile bileşenlerin kolaylıkla tanımlanmasını da mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte, öncü moleküllerin parçalanmasıyla ortaya çıkan parçalanma iyonlarının kütle/yük oranlarından da daha ayrıntılı yapısal bilgi edinilebilmektedir. Bu TSQ Quantum sistemi aynı zamanda düşük tayin limiti ve yüksek analitik seçicilik sunmaktadır. Analiz yapılacak olan numuneler katı veya sıvı halde olabilir. Katı olması durumunda uçucu bir çözücü ile çözündükten sonra (su, etanol, metanol, asetonitril vb.,) sisteme verilmektedir. Sıvı formu ise yine uçucu organik çözücü ya da su formunda olmalıdır. Toz veya katı halde olabilir. Katı numuneler minimum 50 mg ağırlığında, sıvı numunelerde ise minimum 2.0 mL hacminde olmalıdır.

Cihaz aktif olmadığından işlem yapılamaz.