Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi - Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

Marka: PERKIN ELMER Model: Spectrum 100 FT-IR Spectrometers

Kızılötesi (IR) Spektroskopisi temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Soğurulma, moleküldeki bağların titreşimi ve dönüşleri için gerekli miktarda dalga enerjisinin, cihaz tarafından elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden gönderilmesiyle gerçekleşir. Kızılötesi ışık ancak değişken dipol momente sahip moleküller tarafından soğurulur. (Örneğin N2, O2 gibi eş ikiatomlular FTIR’da sonuç vermezken HCl’nin FTIR spektrumu alınabilir).

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur