Sıvılarda Partikül Boyut Dağılımı Analizi (Boyut: 10 - 2000 Mikron) - Particle Size Analysis of Liquids (Size: 10 - 2000 Micron)

Marka: Malvern Model: Mastersizer 2000

Malzemelerdeki sağlamlık, kimyasal reaktiflik, opaklık, akışkanlık gibi özellikler ve malzeme mukavemeti, malzemelerin içindeki tane boyu karakteristiklerine bağlıdır. Küçük tanelerin boyutlarını ölçmek için Mie Teorisi kullanılır. Mie Teorisi ışığın ortam içerisinde tane boyu etrafındaki hem kırılmasını hem de geçirgenliğini dikkate alır. Mie modelini kullanabilmek için hem örneğin hem de ortamın kırılma İndislerinin bilinmesi gerekmektedir. Analiz yöntemi numunenin suda dağıtılıp lazer yolundan geçirilmesine dayanmaktadır. Analiz sonucunda partikül boyut dağılım yüzdelerini ifade eden d0.1 (%10), d0.5 (%50) ve d0.9 (%90) parametreleri ve dağılım grafiği elde edilir. Bu parametrelerden d0.5 (%50), ortalama partikül boyutunu ifade eder. Numune suda çözünmeyen ama dağılabilen yapıda olmalıdır. Minimum numune hacmi kolloidal numunelerde 5 g, katı-sıvı süspanse numunelerde 1 L’dir.

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur