Sıvılarda Partikül Boyut Dağılımı Analizi (Boyut: 0.3 nm – 10 Mikron) - Particle Size Analysis of Liquids (Size: 0.3 nm - 10 Micron)

Marka: Malvern Model: Zetasizer Nano-S

Bir sıvı içinde asılı duran parçacıklar sürekli rastgele hareket halindedir ve parçacıkların boyutu hızlarını doğrudan etkiler. Daha küçük parçacıklar daha büyük olanlardan daha hızlı hareket eder. Dinamik ışık saçılımında (DLS), ışık numuneden geçer ve saçılan ışık belli bir açıda algılanarak kaydedilir. Saçılmış yoğunluğun zamana bağlılığı, parçacıkların ne kadar hızlı hareket ettiğini gösterir. Bu bilgiden, parçacıkların ortalama boyutunu ve boyut dağılımını hesaplamak mümkündür. Sağlıklı bir ölçüm almak için hem numunenin hem de ortamın kırılma indislerinin bilinmesi gerekmektedir. Analiz sonucunda sayısal, yoğunlukça ve hacimsel ortalama partikül boyut dağılım parametreleri ve dağılım grafiği elde edilir. Minimum numune hacmi 1 mL’dir.

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur