Raman Spektroskopisi - Raman Spectroscopy

Marka: Renishaw Model: Renishaw inVia Raman Microscope

Raman spektroskopisi, moleküllerin titreşim modlarını belirlemek için kullanılan spektroskopik bir tekniktir, ancak rotasyonel ve diğer düşük frekanslı sistem modları da gözlemlenebilir. Raman saçılması olarak bilinen fotonların esnek olmayan saçılmalarına dayanan genellikle görünür, yakın kızılötesi veya yakın ultraviyole aralığında bir lazerden gelen bir monokromatik ışık kaynağı kullanıldığı spektroskopik yöntemdir. Raman saçılması ancak titreşim sırasında oluşan değişen bağ polarizasyonu ile gerçekleşir. Bu nedenle kızılötesi-aktif olmayan moleküller eğer kutuplaşma değişimi gerçekleştirebiliyorlarsa Raman-aktif özellik gösterirler
Raman Spektroskopisi kimya, fizik, gıda mühendisliği, mineraloji, nanoteknoloji, yüzey analizi, malzeme bilimi, adli tıp, eczacılık, biyolojik bilimler, arkeoloji, kâğıt endüstrisi, geridönüşüm endüstrisi alanlarında kullanılabilir.
Merkezimizde bulunan Raman mikroskobuna ait 532 nm ve 785 nm olan farklı lazerlerle, katı, sıvı, toz ve ince film numunelerin spektrum tarama analizleri yapılabilmektedir.

Analiz Talebi Oluştur Proforma Oluştur