Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi - Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

Marka: AGILENT Model: 7890A

Gaz kromatografisi (GC), hidrokarbonlar, alkoller ve aromatikler gibi daha küçük uçucu ve yarı uçucu organik moleküllerin yanı sıra pestisitler, steroidler, yağ asitleri ve hormonlar için tercih edilen ayırma tekniğidir ve bu analitik tekniği birçok uygulama alanında yaygın hale getirmektedir. Özellikle gıda güvenliği ve çevre testleri için endüstri segmentinde kütle spektrometrisinin (MS) algılama gücü ile birleştirildiğinde, GC-MS, karmaşık karışımları ayırmak, analitleri ölçmek, bilinmeyen pikleri belirlemek ve eser kontaminasyon seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

Cihaz aktif olmadığından işlem yapılamaz.